Varför radonduken RAC800

Så här gjorde man förut!

Dessa tre åtgärder mot radon användes i kombination med varandra, vid nybygge, och används fortfarande.

Här kommer lite allmänn information, så får var och en fundera på hur och vad man anser är säkrast och bäst.

1) Radonslang lades i schaktbotten.

2) Sprickfri betong var ett argument.

3) P-E folie lades mellan isolerlagren i grunden i kombination med den sprickfria betongen.

Dessa utföranden gjordes och görs även idag oftast av personer som inte har något som helst ansvar för att det dom gör skall fungera. OM din byggare absolut vill göra på detta sätt, se då till att han garanterar resultatet i form av ett tillägg i ditt avtal med honom.

Tanken med dessa tre "moment" är helt OK och kan säkert fungera i en laboratoriemiljö, men nu pratar vi grunder som tillverkas i utemiljö med helt andra förutsättningar. Verkligheten ser nästan alltid helt annorlunda ut och byggtiden är pressad.

Då lite mer ingående om desa metoder:

Radonslang finns överhuvudtaget inte på marknaden utan det som används idag är en dräneringsslang. Det finns inte någonstans en monteringsanvisning eller ett dimensioneringsunderlag för HUR denna läggning skall gå till eller tar något ansvar för utförandesättet. Konstigt kan man tycka på en så viktig utförandedetalj, som radonskydd.

För att denna metod, åtminstone i teorin, skall fungera skall en sug eller fläkt installeras, som kan forsla bort markradonet. (Radonslangen i sig gör ingen nytta) Idag vet man dessutom att markradonet inte är konstant utan ändras med årstider, väderomslag eller tom vädring i huset är sådant som kan påverka radonflödet. Detta innebär att en ev sug eller fläkt måste vara automatiskt reglerbar och känna av dessa ändrade förhållanden annars är det stor risk att radonvärderna tom ökar efter det att en fläkt/sug installerats. Det har vi tyvärr hört många exempel på.

Sprickfri betong är väldigt svårt att få, rent utförandemässigt, och för att "konstruktionen" med betong i kombination P-E folie skall fungera så MÅSTE betongen vara sprickfri. P-E folien är i sig gastät men radonet går igenom. Tanken här är att radondöttrarna skall slås sönder mot den sprickfria betongen. Blir den inte helt sprickfri, så strömmar radonet förbi. Enkel mattematik.

P-E Folie är en tunn (oftast 0,2mm) plastfolie som teoertiskt tar gas (ej radon) och för att den praktiskt skall fungera så skall naturligtvis betongen vara sprickfri men även att P-E folien skall vara helt tät. Det näst intill omöjliga i detta är att  duken skarvas, det tas hål i den vid rörgenomföringar mm plus att folien även skall läggas under bärande detaljer, där den utsätts för nötning. Alla dessa moment ökar risken att duken går sönder utan att någon märker det  vid själva byggprocessen/appliceringen vilket i slutänden gör det i stort sett omöljigt att bibehålla den tät. Minsta lilla hål, så passerar radonet.

Nu hoppas jag, trots många byggares ihärdiga försök att ha kvar denna metoden, att jag enkelt har beskrivit en metod som bör ifrågsättas och ej bör användas förrän klara byggnadsdirektiv finns att tillgå och att någon åtminstone tar ett ansvar. Det tycker jag är det minsta man kan begära. Ett skriftligt ansvar.

Idag är det tyvärr så att "Grundbyggaren" oftast inte har något ansvar för hur dom gör vid radon utan det är endast du som "byggherre" som både har ansvar och får stå för kostnaden när det gäller ev. radonsanering.

Vad gör man då?

Då är vi framme vid RAC800, om är en beprövad och testad metod!

 

 Radonduken RAC800 är armerad & testad för att installeras direkt i schaktbotten;

- Radonduken RAC800 har klara direktiv och lägganvisningar.

- Radonduken RAC800 är Snabb och enkel att installera.

- Radonduken RAC800`s fördelar är Inga eller få genomföringar minimerar risken för gasgenomträngning.

- Radonduken RAC800 Ger snabbare byggprocess då torktiden på betong inte påverkas.

bara-www-grundritning.jpg

 

RAC800;                                                                                                                                

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.